LES NOSTRES APLICACIONS

Nom Google Play AppStore
Incidències Urbanes de Menorca Incidències Urbanes de Menorca Incidències Urbanes de Menorca


 

Incidències Urbanes de Menorca


Permet enviar incidències urbanes directament a un Ajuntament de Menorca des del dispositiu mòbil.

L'aplicació geolocaliza a l'usuari, determina en quin municipi es troba, permet fer una fotografia de la incidència , permet omplir un formulari descriptiu i identificatiu i envia la incidència al servei pertinent de l'ajuntament del municipi en què es troba l'usuari.

Al seu torn, permet visualitzar totes la incidències que s'han enviat des del dispositiu mòbil, així com l'estat de tramitació en què es troben.
 

Instruccions d'utilitat:

  1. Quan s'executa l'aplicació, l'idioma s'ajusta automàticament a l'idioma en què es troba el dispotiu mòbil (català, castellà o anglès).
  2. Per a emetre una nova incidència, preméu el botó "Nova" situat a dreta la barra inferior i us permetrà fer una nova foto. Feu un foto o repetiu-la tantes vegades com faci falta. Quan estigueu, premeu el botó "Ubicació".
  3. L'aplicació, a través del GPS, detecta la posició on s'ha fet la fotografia i mostra damunt la cartografia la posició actual de l'usuari i on s'ha produït la incidència. A més, es proposa una adreça identificativa del lloc i es proposa el municipi on es troba l'usuari. Aquestes dades són modificables per l'usuari. En qualsevol moment es pot tornar a fer una fotografia prement el botó "Foto" de la barra inferior. Quan es dongui la informació per vàlida, premeu el botó "Dades".
  4. És necessari introduir el vostre nom, DNI i com voleu rebre la resposta a la vostra incidència: per email (serà obligatori especificar l'email) o per telèfon (serà obligatpori especificar el telèfon).Podeu aportar una descripció de la incidència i, en alguns casos, especificar el tipus d'incidència (depèn de cada municipi). Un cop introduïdes les dades, premeu el botó "Verificar" per a fer un repàs a la vostra incidència abans de ser enviada.
  5. Veureu un resum de la incidènciqa: la fotografia, la ubicació, les vsotres dades personals i les opcions de resposta.En cas que ho trobeu correcte, premeu el botó "Enviar" i espereu a que us apaegui un missatge indicant que la incidència s'ha enregistrat correctament.
  6. El botó "Obrir" del menú principal, apareixerà una pantalla on es mostren totes les incidències que s'han enviat des d'aquest dispositiu mòbil a cadascun dels municipis.S'indica la data d'enviament, la fotografia i l'estat actual de tramitació. Fent un click damunt de cada incidència enviada, apareix un detall de la mateixa.

Podeu veure les instruccions més detallades en: www.cime.es