Imatge
24/10/2017
L’estació emprarà un sistema de desnitrificació biològica, que permet eliminar els nitrats de l’aigua de manera natural, sense l’ús d’elements químics. El projecte es finançarà mitjançant els fons provinents de l’Impost de Turisme Sostenible.
 

Maó comptarà amb una estació desnitrificadora per al subministrament d'aigua de consum urbà

L’estació emprarà un sistema de desnitrificació biològica, que permet eliminar els nitrats de l’aigua de manera natural, sense l’ús d’elements químics.

El projecte es finançarà mitjançant els fons provinents de l’Impost de Turisme Sostenible.

Maó, 24 d’octubre de 2017

L’Ajuntament ja ha iniciat el procés per a la redacció del projecte definitiu per a la instal·lació d’una estació de desnitrificació biològica, que s’instal·larà al dipòsit d’aigua de Malbúger, i amb la qual es reduirà el nivell de nitrats en l’aigua de consum al municipi.

El projecte comptarà amb el finançament provinent dels fons de l’Impost de Turisme Sostenible, i s’emmarca en el pla de millora de les infraestructures hídriques que ha posat en marxa l’actual equip de govern, amb l’objectiu d’assegurar el subministrament d’aigua a la població assolint els criteris sanitaris que exigeix la normativa vigent, que impliquen reduir la concentració de nitrats per sota dels 50mg/l.

La futura estació desnitrificadora permetrà aconseguir aquest objectiu, alhora que s’aplica la tecnologia menys contaminant i més respectuosa amb l’aigua i el medi ambient.

Desnitrificació biològica

La desnitrificació biològica consisteix en un procès de filtratge biològic, que permet la transformació dels nitrats de l’aigua en nitrogen gas, mitjançant l’acció d’uns microorganismes desnitrificants. D’aquesta manera, s’aconsegueix eliminar els nitrats de l’aigua de manera natural, sense l’ús d’elements químics.

D’entre les diferents alternatives que ha estudiat l’Ajuntament, la desnitrificació biològica és la que ha obtingut una major puntuació, tenint en compte criteris tècnics, econòmics i mediambientals.

La principal virtut d’aquesta tecnologia és que els nitrats es transformen en un gas (nitrogen atmosfèric), inodor i innocu, i no es generen aigües de rebuig. A més, el procediment és selectiu i només s’eliminen els nitrats i, per tant, no s’ha de remineralitzar l’aigua, com en el cas de l’osmosi.

També és destacable el seu baix consum energètic, comparat amb altres tecnologies, així com el seu baix cost de manteniment anual.

Per altra banda, els equips necessaris per implementar aquesta tecnologia són compactes i no ocupen gaire espai, fent perfectament viable la seva instal·lació vora els dipòsits de subministrament.

Pressupost

El projecte compta amb un pressupost de 624.916,80 euros, que es finançaran amb els fons provinents de la recaptació de l’Impost de Turisme Sostenible, i el termini previst per a dur a terme la instal·lació és aproximadament d’un any.

Solució pal·liativa

La desnitrificació és una mesura pal·liativa, ineludible mentre s’executen altres mesures de prevenció de la contaminació, com millores en la xarxa de clavegueram, control dels adobs agraris, etc.

En aquest sentit, l’Ajuntament està treballant per garantir tant la qualitat com la quantitat de l’aigua al municipi, amb l’aplicació de mesures com la recuperació dels aljubs, la reducció del subministrament d’aigua als creuers o la proposta de canvis tarifaris amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua entre els grans consumidors i fomentar un ús eficient i sostenible d’aquest recurs. A més, des de l’Ajuntament s’ha impulsat la creació de la Comunitat d’Usuaris dels Aqüífers de Menorca i s’han redactat els projectes per portar la xarxa de clavegueram a tots els nuclis residencials de Maó, entre altres mesures.


Imatge