Altres activitats esportives gestionades
per tercers i que es desenvolupen en el poliesportiu


Natació infantil i juvenil – Club Natació Maó
Telèfon i persona de contacte: 696971211 Begoña Llabrés

Judo per a fiets i per adults – Fed. Judo Deleg. Menorca
Telèfon i persona de contacte: 971371527 Julian Tendero

Kàrate per a fiets i per adults – Club Shotokan
Telèfon i persona de contacte: 607157851 José Recasens

Atletisme
Club Atletisme Talayot – Antonio Fernández
AMEPA – 679980908 – Esther

Gimnàstica Rítmica
Cir Alaior – 649759746 – 971351482 Cristina Gómez

Ús Rocòdrom
U.E.M. 607205525 Manolo i 699786845 Pere.

Futbol Sala (Torneig)
Telèfon i persona de contacte – 60638914 Noel i 649415163 José

Futbol
CDS La Salle Mahón – telèfon i persona de contacte 696966549 Comeche

Rugby
Club Rugby Menorca – telèfon i persona de contacte 686 957 874 Javier Espín

Bàsquet
C.D. Menorca – telèfon i persona de contacte

Tir amb arc
Club Arc Maó – telèfon i persona de contacte. 971353794 Toni
608843214 Clara.