Informació, orientació i assessorament...

Informació, orientació i assessorament en funció de la situació social, familiar i/ econòmica, atenció integral i suport a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat social i atenció a situacions d’urgència social.