Orientació laboral

El Servei d’Orientació Laboral ofereix informació, orientació i suport a persones en edat laboral (16-65 anys), en el seu procés de cerca de feina.


Primeres passes

Cerc feina. Què he de fer?

La cerca de feina requereix planificació, dedicació i formació. Per començar el procés, és important preparar un currículum i inscriure’s al SOIB, com a persona demandant de feina.


Documents per a la cerca de feina

  • Podeu aconseguir el vostre certificat de vida laboral en un minut.
  • Eines per elaborar el vostre currículum 2.0. Les eines en línia ens ajudaran a dissenyar i difondre el nostre currículum.
  • Currículum: és el document on exposau les vostres dades personals, formació i experiència laboral. + Models de currículum
  • Carta de presentació: és el document que serveix per presentar la disponibilitat i l’interès d’una persona per un lloc de feina. Normalment, acompanya el currículum, bé com a resposta a un anunci, bé per servir de presentació a una empresa.


Assessorau-vos al SOIB

Per cercar feina, el primer requisit indispensable és figurar inscrits al SOIB. Són les sigles del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Per apuntar-vos-hi, us heu de dirigir a l’oficina que correspongui al codi postal del vostre domicili, per accedir als seus serveis d’orientació. Es tracta d’un procés d’atenció a la persona demandant d’ocupació, que s’articula per mitjà d’un pla individual d’inserció.Cerca d’ofertes

Per començar la cerca activa de feina, teniu diferents opcions:

  • A les borses de treball d’entitats i/o institucions.
  • A les xarxes socials professionals.
  • A les webs especialitzades.
  • Per contacte directe amb les empreses.
  • Per comentaris de les vostres amistats i persones conegudes que també cerquen feina.
  • Als mitjans de comunicació.