Educació i Atenció Comunitària

El Servei Municipal d’Educació i Atenció Comunitària forma part de l’Àrea de Benestar Social, Família i Educació. Té l’objectiu bàsic d’impulsar polítiques que contribueixin a la millora de l’educació i del benestar de la ciutadania de Maó, des d’una perspectiva de Ciutat Educadora. Maó forma part de la Xarxa de Ciutats Educadores des de l’any 2007. D’acord amb aquest marc, entenem l’educació com un procés integral que ha d’implicar tota la ciutadania. Entenem l’educació com un procés d’aprenentatge al llarg de tota la vida; a partir d’aquí s’articulen tota una sèries de propostes destinades a totes les edats. Però també l’entenem com una de les eines principals per garantir la inclusió i la cohesió social; en aquest cas, a la ciutat de Maó.


Gestionam diferents serveis educatius de la ciutat; a la vegada, dissenyam iniciatives que compten amb la implicació dels diferents agents educatius, que treballen i són coneixedors de la realitat de la nostra ciutat, d’acord amb les polítiques educatives.