Imatge
23/11/2018
El document és el resultat de la feina duta a terme per un equip de tècnics municipals i de l’organització Ecooo, i ha de permetre iniciar un procés de transició energètica cap a un model més eficient i sostenible.
 

L'Ajuntament i Ecooo presenten la diagnosi energètica municipal, un primer pas cap a la transformació del consum d'energia a Maó

El document és el resultat de la feina duta a terme per un equip de tècnics municipals i de l’organització Ecooo, i ha de permetre iniciar un procés de transició energètica cap a un model més eficient i sostenible.

Maó, 23 de novembre de 2018

Avui capvespre, s’ha presentat la diagnosi energètica municipal que l’organització sense ànim de lucre Ecooo i l’Ajuntament de Maó han dut a terme els darrers mesos, gràcies a la feina realitzada per un equip tècnic mixt, format per regidors i tècnics municipals i tècnics d’Ecooo.

A l’acte de presentació han participat l’alcaldessa Conxa Juanola; el regidor de Recursos i Sostenibilitat, Rafael Muñoz; el regidor de Medi Ambient, José Manuel García; i el tècnic d’Ecooo, Ángel Ruiz.

Cap a la revolució energètica

Conxa Juanola ha assenyalat que “la revolució energètica ha de començar per casa nostra, pels edificis municipals, per les infraestructures i pels consums de l’espai públic, perquè això després s’ha de traslladar a la societat i hem de començar donant exemple”.

Per la seva banda, José Manuel García ha explicat que “gràcies a la diagnosi, ara tenim una anàlisi molt exhaustiva de tot el que es gasta en aigua, electricitat i gasoil, i a partir d’aquí podrem prendre mesures per poder disminuir aquestes despeses”.

En aquest sentit, Rafael Muñoz ha assegurat que “la diagnosi és el primer pas, perquè moltes vegades la informació hi és, però no sabem accedir a ella”, i ha volgut agrair la tasca dels tècnics municipals que s’han implicat en la iniciativa.

Finalment, Ángel Ruiz ha explicat que “un autèntic procés de transició energètica primer exigeix un ús responsable de l’energia”, i ha afegit que “això només ho aconseguim amb educació i apoderant la ciutadania amb formació, per tal que entenguin la informació, i quan ja tenim un ús responsable d’aquesta energia, llavors utilitzem les renovables, mai al revés”.

Una fotografia dinàmica del consum energètic municipal

La diagnosi s’ha dut a terme seguint la metodologia ‘Ecooolocal’, consistent en la implicació i participació de totes les persones involucrades en els processos de presa de decisió i de gestió diària de l’energia, des de tècnics municipals fins a càrrecs polítics.

Segons el resultat de la diagnosi, el cost total energètic de l’Ajuntament ascendeix a 975.811,14 €, que suposa el 4,32% de la despesa municipal. Si només es considera la partida de la despesa corrent (capítol II), que és de 12.464.780 €, aquest percentatge puja fins al 7,83%. Els costos energètics de l’Ajuntament estan repartits en diferents regidories i gràcies a la diagnosi duta a terme s’han pogut comptabilitzar en el seu conjunt.

D’aquesta manera, es constata que la partida energètica de l’Ajuntament és una de les més importants des del punt de vista econòmic i, a més, està sotmesa als constants increments dels preus de l’energia.

La diagnosi també ha permès conèixer l’evolució de la despesa energètica municipal i ordenar les dades de consum segons usos, edificis o actuacions. Entre els resultats obtinguts, per exemple, s’han identificat més de 400 punts de consum, dels quals només 20 suposen el 50% del cost energètic del municipi, destacant espais com la Residència Geriàtrica, el Poliesportiu Municipal, el Mercat des Peix, el camp de l’Sporting Mahonès, el CEIP Mateu Fontirroig o el mateix edifici consistorial. Ara, a partir d’aquesta informació, es podran prioritzar aquelles inversions que permetin maximitzar l’estalvi.

A més, també s’han analitzat els contractes de subministrament d’electricitat, així com el consum dels 130 quadres d’enllumenat existents, per tal d’establir possibles accions de millora i eficiència, especialment en aquells que presenten un consum més elevat.

Transformació del consum d’energia en l’àmbit municipal

A partir de la informació obtinguda, ara l’objectiu serà dur a terme una transformació del consum d’energia en l’àmbit municipal, mitjançant l’activació de la ciutadania i dels treballadors municipals i tenint en compte les limitacions en termes de possibilitats d’inversió. Per això es plantegen una sèrie d’objectius parcials:

Gestió de l’energia

• Crear una dinàmica de gestió de l’energia en l’àmbit de l’administració municipal que sigui capaç d’aconseguir una millora contínua, d’acord amb un control sistemàtic dels consums i costos.

• Fer valdre els tècnics municipals i la feina realitzada al llarg dels anys i ajudar-los en la millora dels processos que siguin necessaris.

• Dotar el municipi de mecanismes de transparència i participació ciutadana en l’àmbit del consum d’energia.

Reducció de costos

• Reduir els costos energètics en l’àmbit municipal, començant pels costos en els edificis i altres punts de subministrament que depenen de l’administració local.

• Transformar els costos fixos en inversió en matèria d’estalvi i eficiència energètica, de forma que els estalvis presents serveixin per generar encara majors estalvis en el futur.

Reducció del consum d’energia

• Reduir el consum d’energia en els edificis municipals a través de la participació dels usuaris i la racionalització dels consums.

• Reduir el consum d’energia en els diferents àmbits del municipi: comerç, indústria, llars, etc., a través de la posada en marxa de programes i iniciatives municipals de foment de l’estalvi i l’eficiència energètica.

Aprofitament d’energies renovables

• Posar en marxa instal·lacions d’aprofitament de les energies renovables en l’àmbit de l’administració pública.

• Posar en marxa instal·lacions d’aprofitament de les energies renovables en l’àmbit municipal.

Activació ciutadana

• Posar en marxa iniciatives que impliquin a la ciutadania, tant en l’àmbit municipal com en l’àmbit domèstic o laboral.

• Posar en marxa campanyes de comunicació sobre les diferents actuacions que s’estan duent a terme.

• Posar en marxa campanyes d’informació sobre les possibilitats d’estalvi en matèria d’energia.

Podeu consultar l'informe complet de la diagnosi energètica de l'Ajuntament de Maó al final d'aquesta pàgina.


Imatge