Imatge
29/01/2019
L’aprovació d’aquest pla permetrà el desenvolupament de nous usos a l’illot, així com la recuperació d’importants béns patrimonials i la dinamització de l’oferta cultural del port de Maó.
 

El Ple municipal aprova el Pla especial de l’illa del Rei

L’aprovació d’aquest pla permetrà el desenvolupament de nous usos a l’illot, així com la recuperació d’importants béns patrimonials i la dinamització de l’oferta cultural del port de Maó.

Maó, 29 de gener de 2019

El passat Ple municipal de l’Ajuntament de Maó va aprovar de manera definitiva, i per unanimitat de tots els grups presents, el Pla especial de l’illa del Rei, un instrument de gran importància per al port de Maó que ordena i regula l’àmbit d’aquest illot, i que possibilitarà el desenvolupament de les activitats que el pla preveu en el marc dels usos permesos pel Pla general d’ordenació urbana (PGOU) del municipi.

D’aquesta manera, el Pla especial de l’illa del Rei garantirà que qualsevol iniciativa que s’hi dugui a terme s’emmarqui dins la normativa vigent.

En aquest sentit, durant el Ple, l’alcaldessa Conxa Juanola va subratllar que “és una bona notícia que tots tinguem clar que aquesta és una prioritat per al nostre municipi, i que la feina que s’està fent des de la Fundació de l’Hospital de l’Illa del Rei és summament important per tal d’arribar allà on no arriben les administracions”.

Per la seva banda, la regidora d’Urbanisme, Dolores Antonio, va assenyalar que aquest pla especial “facilitarà projectes enormement valuosos i positius per a Maó i per a Menorca sencera, que ens ajudaran a definir-nos com a destí de qualitat entorn l’art i la cultura”.

Antonio també va assegurar que “aquest document, que en tot moment posa l’interès general i els beneficis per a la ciutat en el seu conjunt per damunt de qualsevol interès particular, implica avançar cap a un model de municipi que mira cap al futur, amb equilibri i sensatesa, i amb el bé comú per damunt de tot”.

Una prioritat de l’actual equip de govern

Cal recordar que l’illa del Rei és un illot de titularitat pública, en el qual des de fa anys un grup de voluntaris de la Fundació de l’Hospital de l’Illa del Rei ha anat desenvolupant una important tasca de recuperació i rehabilitació dels espais.

Amb l’afany de regular tota aquesta activitat i amb l’objectiu principal de fer-ho dins el marc legal corresponent, el mes de novembre del 2015 es va signar el conveni entre l’Ajuntament i la Fundació per a la redacció del Pla especial de l’illa del Rei, i el mes de març de 2017 es va formalitzar la concessió demanial per a ús privatiu de l’illa en favor de la Fundació.

Finalment, el Pla especial de l’illa del Rei va ser aprovat inicialment en Junta de Govern en sessió ordinària el dia 21 de maig de 2018, i ara s’ha aprovat de manera definitiva en el Ple municipal de gener.

Recuperació de béns patrimonials i dinamització de l’oferta cultural

Des de fa mesos, l’Ajuntament de Maó i la Fundació de l’Hospital de l’Illa del Rei estan fent feina amb la coneguda galeria d’art contemporani Hauser & Wirth, que s’ha fixat en Maó i en l’illa del Rei per obrir una nova galeria d’art.

Actualment, Hauser & Wirth compta amb sales d’exposicions a Londres, Nova York, Zuric, Somerset i Los Angeles, i el projecte de l’illa del Rei els permetria incorporar el port de Maó a la seva oferta cultural.

El projecte de Hauser & Wirth preveu operar a l’anomenat edifici Lángara, un espai no protegit, proper a l’edifici històric, que en el seu dia va acollir l’hospital naval anglès i que serà restaurat per acollir-hi els nous usos.

Aquesta iniciativa encaixa en la línia de recuperació i dignificació de béns patrimonials del municipi, que l’actual equip de govern ha defensat des de l’inici del mandat, i permetrà dinamitzar l’oferta cultural i turística del municipi fora de la temporada estival.


Imatge