Regidors i regidores de barri

La posada en marxa dels regidors/ores de barri a l'Ajuntament de Maó significa un pas endavant en el decidit compromís d'aproximar l'Administració municipal a la ciutadania.

Els regidors i regidores de barri enllaçaran el dia a dia de les preocupacions veïnals amb els òrgans col·legiats municipals, responsables de la presa de decisions, i faran que aquestes responguin a les expectatives de la ciutadania.

Amb aquesta finalitat, el municipi de Maó es configura en deu barris o zones, a cadescuna de les quals estarà assignat un regidor, que serà l'interlocutor entre el veïnat i les entitats ciutadanes d'aquest barri i l'Ajuntament.
 
Funcions
Entre les funcions del regidor o regidora de barri hi ha les següents:
  • Representar l'Ajuntament al barri, sense perjudici de la representació general que posseeix l'alcalde.
  • Fomentar les relacions entre l'Ajuntament i les entitats, així com amb la ciutadania del barri.
  • Fomentar la participació dels ciutadans a les mateixes entitats, per fer que aquestes siguin vehicles de participació i representació naturals dels veïns.
  • Explicar els projectes municipals i recollir les opinions que aquests i el seu desenvolupament meresquin.
  • Vetllar pel correcte funcionament dels serveis i dependències del barri, d'acord amb les directrius emanades dels òrgans centrals de l'Ajuntament.
 
L'exercici d'aquestes funcions, juntament amb la participació veïnal, possibilitarà un millor coneixement general de l'estructura social i econòmica de cada barri i una més ràpida i eficaç informació de les aspiracions veïnals.
 
 
BARRI REGIDORS I REGIDORES ADREÇA ELECTRÒNICA
TANQUES DEL CARME, FORT DE L' EAU, CAMÍ DES CASTELL
mapa mapa
Sra. María José Camps Orfila
ANDREA DORIA I AVINGUDA MENORCA
mapa mapa
Sr. Carlos Montes Vivancos
DALT SANT JOAN
mapa
Sra. Dolores Antonio Florit
MALBÚGER
mapa
Sr. José Manuel García Pascual
NUCLIS: I URBANITZACIONS: ES MURTAR, SA MESQUIDA, CALA LLONGA, ES CANUTELLS, BINIXICA, SERRRA MORENA, BINIDALÍ, TALATÍ, CALA PARTIÓ, SA BASSA, SA BASSETA, RIU PLA I PILAR ALONSO
 
Sra. Carme Seguí Puntas
MOLÍ DES PLA
mapa
Sr. Enric Mas Martínez
SANT CLIMENT
 
Sra. Conxa Juanola Pons
LLUMAÇANES
 
Sra. Catalina Ferrer Florit
CENTRE HISTÒRIC
mapa
Sr. Manuel Maria Lora Buzón
ES GRAU
 
Sr. Antoni Carrillos Cantó
CAMÍ DEN BARROTES I CAMÍ DE SES VINYES
mapa
Sr. Rafael Muñoz Campos
(Feu un clic sobre el mapa per ampliar-lo)
 

barris