title

Altres ordenances no fiscals

   
ORDENANÇA DE TINENÇA D'ANIMALS BOIB 79 del 05/06/2008
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS BOIB 154 del 01/11/2008
ORDENANÇA REGULADORA PER A LA PROTECCIÓ DE L'ATMOSFERA DAVANT LA CONTAMINACIÓ PER RENOUS I VIBRACIONS BOIB 77 del 23/06/2018
ORDENANÇA MUNICIPAL DELS SERVEIS PÚBLICS DE RECOLLIDA DE RESIDUS BOIB del 35 del 13/03/2021
ORDENANÇA MUNICIPAL D'ÚS I APROFITAMENT DE PLATGES BOIB 80 del 26/05/2005
ORDENANÇA QUE REGULA ELS HORARIS D'ESTABLIMENTS D'OFERTA COMPLEMENTÀRIA, ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES BOIB 77 del 23/06/2018
ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA AMBULANT EN MAÓ BOIB 113 del 17/08/2019
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ, TRANSIT I SEGURETAT VIAL BOIB 139 del 22/09/2012
BOIB 78 del 31/05/2012
BOIB 151 del 02/11/2021
ORDENANÇA REGULADORA DELS SERVEIS FUNERARIS BOIB 178 del 26/11/2011
ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA BOIB 178 del 26/11/2011
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE L'ÚS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM SANITARI DEL NUCLI URBÀ DE MAÓ BOIB 62 del 09/05/1998
ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES FESTES PATRONALS DE LA MARE DE DÉU DE GRACIA, DE SANT CLIMENT, DE LLUCMAÇANES I ALTRES. BOIB 135 del 01/10/2013
ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS BOIB 12 del 25/01/2018
ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE MAÓ  
ORDENANÇA DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP) BOIB 12 del 25/01/2018