L’Ajuntament de Maó construeix 25 nous columbaris al Cementiri Municipal

L’Ajuntament de Maó informa que ja s’han construït els 25 nous columbaris del Cementeri Municipal.

Aquesta obra, feta amb l’objectiu d’ampliar la capacitat d’aquesta instal·lació municipal, ha estat realitzada per l’empresa adjudicatària, Lozano Obras, Contratas y Servicios SL, mitjançant una inversió municipal de 22.983 euros, provinent del pressupost de 2019.

Per altra banda, l’obra citada se suma a les millores que s’han realitzat, durant els darrers mesos, al cementeri, com la renovació de la teulada del quart eixample, mitjançant una inversió de 22.991 euros, provinents de la partida d’Inversions Financerament Sostenibles de l’any 2019.

Així mateix, l’empresa adjudicatària del servei funerari municipal, Funeraria Gomila, va adquirir una màquina elevadora, que, permet realitzar les feines de col·locació de columbaris d’una forma més àgil i efectiva.


Imatge