El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico concedeix un reconeixement a l'Ajuntament de Maó per la seva participació activa en la Setmana Europea de la Mobilitat 2020

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha fet entrega d'un reconeixement a l'Ajuntament de Maó, per la seva participació activa en la Setmana Europea de la Mobilitat 2020. En aquest sentit, el consistori, a través de la regidoria de Mobilitat, va impulsar una sèrie de mesures encaminades a fomentar la mobilitat sostenible.

Cal recordar que la Setmana Europea de la Mobilitat es va celebrar a tota Europa durant la setmana del 16 al 22 de setembre de 2020.

A Maó, concretament, l'Ajuntament va impulsar una sèrie de canvis en la circulació de vehicles a la ciutat, durant unes hores, amb l'objectiu d'afavorir a un major grau de sostenibilitat en el model de mobilitat urbana de la ciutat de Maó.

Per altra banda, també es van projectar dos documentals relacionats amb la temàtica: "Ciudades" i "Sobre ruedas, el sueño del automóvil", i es va celebrar la ponència "La nova era de la mobilitat", a càrrec d'Àlex Santos; gerent de Sector Públic, Mobilitat i Mitjans a l'empresa Altran.

L'objectiu d'aquestes accions era sensibilitzar la ciutadania sobre les conseqüències negatives que comporta l'ús irracional del vehicle a la ciutat, així com els beneficis d'utilitzar sistemes de desplaçament més sostenibles, com el transport públic, la bicicleta i els trasllats a peu.

La Setmana Europea de la Mobilitat va sorgir l'any 1999. Ja a partir de l'any 2000 va comptar amb el suport de la Comissió Europea. Se celebra cada any, del 16 al 22 de setembre, amb la realització d'activitats destinades a promocionar la mobilitat sostenible i fomentar el desenvolupament de les bones pràctiques i les mesures permanents.

El tema escollit per la Comissió Europea per a la campanya de l'any 2020 va ser "Per una mobilitat sense emissions". Aquesta temàtica reflectia l'ambiciós objectiu d'arribar a la neutralitat en les emissions de carbó de cara a l'any 2050, recollit en el Pacte Verd Europeu. El tema també volia ressaltar la importància de fer accessibles els sistemes de transport de zero emissions i de promoure un sistema inclusiu per a totes les persones.