L'Ajuntament de Maó va atendre un total de 1.371 peticions ciutadanes durant l'any 2020, un increment del 153% respecte a l'any anterior

• El major nombre d'actuacions de millora de la ciutat durant l'any 2020 es van realitzar a través de la consulta online, mitjançant l'aplicació d'incidències urbanes, amb un total de 550 actuacions (+58%).

• Cal assenyalar que no s'inclouen dins aquest balanç les actuacions relacionades amb el servei de neteja de la via pública, ni el manteniment de parcs o camins, que s'haurien de sumar, també, a aquestes xifres.

Maó, 28 de gener de 2021. El servei de manteniment i millora de la ciutat de l'Ajuntament de Maó va resoldre un total 1.371 peticions ciutadanes durant l'any 2020, el que suposa un increment del 153% respecte a l'any anterior, quan es van atendre 533 peticions ciutadanes. En total, durant 2020 es van rebre 1.585 peticions, un 105% més que l'any 2019 (771), fet que reflecteix l'augment de la participació ciutadana.

Aquestes dades es desprenen del balanç anual de peticions i respostes ciutadanes de l'any 2020, que s'ha presentat aquest matí a l'Ajuntament de Maó. A l'acte hi ha participat l'Alcalde de Maó, Héctor Pons, la Regidora de Microciutat, Economia, Comerç i Turisme, Carmen Seguí i el cap de la brigada municipal, Llorenç Valls.

A més de l'increment d'actuacions realitzades també puja el percentatge de resposta a les demandes ciutadanes, que se situa durant el 2020 en el 86,5%, mentre que l'any 2019 va ser del 69%.

Pel que fa a l'augment de les respostes dels serveis municipals a aquestes peticions, cal destacar la digitalització que s'està aplicant en aquesta àrea de l'Ajuntament, que permet una major efectivitat en el seu funcionament.

Per altra banda, la pandèmia ha provocat una disminució de les feines de la brigada municipal relacionades amb la celebració d'esdeveniments. Això ha permès, també, una reorganització de la feina, que ha possibilitat un major nombre d'actuacions de manteniment i millora de la ciutat. En aquest sentit, també cal destacar la incorporació, aquest any, de 5 treballadors a través del Soib, que han ajudat a incrementar el nombre d'actuacions.

Àrees d'actuació

Pel que fa a les àrees d'actuació, es van executar un total de 652 peticions ciutadanes per avaries relacionades amb l'enllumenat (+150%), 443 actuacions de millora de la via pública (+96%), 187 actuacions de millora en zones enjardinades i 61 respostes a peticions relacionades amb fusteria i muntatges (+135%). Destaca l'increment de respostes a les demandes ciutadanes en matèria d'enllumenat, que passa de 390, l'any 2019, a 792, el passat any 2020.
Evolució de les demandes ciutadanes durant els diferents mesos de l'any

Pel que fa a l'evolució de les demandes i respostes ciutadanes durant els diferents mesos de l'any 2020, el major nombre de peticions es van rebre el mes d'agost (218) i el mes de gener (178), mentre que els mesos amb menor volum de demandes van ser març (66 peticions) i l'abril (63 peticions).

El pes específic de les actuacions de cadascuna de les àrees respecte del global es mantén en nivells similars a 2019. El 50% de les actuacions dels serveis de manteniment i millora de la ciutat de Maó van estar relacionades amb peticions d'enllumenat (792), el 31% van estar relacionades amb actuacions a la via pública (493), el 14% corresponen a zones enjardinades (214) i el 5% van ser actuacions en matèria de Fusteria (86).

Origen de les peticions

El major nombre d'actuacions de millora de la ciutat durant l'any 2020 es van realitzar a través de la consulta online, mitjançant l'aplicació d'incidències urbanes, amb un total de 550 actuacions (+58%). Destaca també el nombre de millores escomeses a partir de peticions rebudes directament per la brigada municipal, amb un total de 503 (+247%). També ha crescut el nombre d'actuacions dutes a terme per peticions a la Policia Local, amb un total de 253 actuacions (+132%).

A la web de l'Ajuntament de Maó es poden trobar les instruccions per descarregar-se l'aplicació d'incidències urbanes.

Per la seva part, l'alcalde de Maó, Héctor Pons ha posat en valor la feina que fa la brigada municipal, per donar resposta a les necessitats del dia a dia. En aquest sentit ha afirmat que "l'objectiu que tenim des de l'actual equip de govern és el de seguir millorant en tots aquests aspectes, amb una major automatització d'aquestes feines, per garantir una millor resposta a les demandes de la ciutadania".

La regidora de Microciutat, Economia, Comerç i Turisme, Carmen Seguí, ha destacat, també, el procés de digitalització que s'està impulsant en l'àrea de Microciutat, que permet monitorar d'una manera més efectiva totes les peticiones ciutadanes, millorant, així, l'eficiència en la resposta per part de la brigada municipal.


Imatge