Agenda Local 21  • PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL
El passat dissabte dia 20 de desembre de 2008, el Ple Municipal va aprovar el Pla d'Acció Ambiental 2009-2012.