Policia Local i Mobilitat

Una Policia propera

PoliciaLocal

La Policia Local presta un dels serveis més i millor valorats per la ciutadania, tant per la seva naturalesa, com per la disposició professional amb què s'assumeixen.

Dos criteris fonamentals regeixen la seva actuació: un comportament subjecte a l'estricta ordenació reglamentària i la proximitat a la ciutadania. Aquest és el concepte transmès per l'equip de govern, coneixedor de la importància que el paper de la Policia Local té entre la població i de la transcendència que les seves prestacions generen en el benestar de la comunitat local.

Sobre la Policia Local recau, a més, bona part de la imatge de la ciutat i del municipi; la seva eficàcia i bon funcionament tenen un pes important en la percepció ciutadana de l'Administració municipal. Un ajuntament que desplega serveis de qualitat no es pot entendre sense una policia competent, un col·lectiu a peu de carrer que atén tasques dispars, des de la mobilitat a la seguretat ciutadana, amb encomiable conducta vocacional.

Amb aquest compromís i el desig de satisfer la ciutadania en les seves demandes i necessitats, presentam aquesta pàgina de la Policia Local de Maó.