Educació viària


L’educació viària és una de les accions que, en matèria de prevenció, du a terme la Policia Local de Maó a les escoles de la ciutat.

S’adreça a les diferents etapes educatives, on es marquen objectius específics per a cada un dels cicles. La seva acció preventiva està orientada a fer possible que l’alumnat conegui els factors personals de risc i les seves conseqüències, percebi el perill que comporta i vulgui arribar a evitar-lo.

L’objectiu general és incrementar la pròpia seguretat i aconseguir una ciutadania —sobretot la més jove— cada vegada més conscienciada, més informada i més segura.

Per aconseguir una acció educativa de qualitat, disposam de materials pedagògics per als diferents cicles educatius.

Educació vial