Tràmits

TRÀMITS VEHICLES ABANDONATS COM DESFER-SE DEL VEHICLE VELL

Per desfer-se d’un vehicle vell (cotxe, ciclomotor, motocicleta, etc.), podeu optar entre:
 • Anar a un Centre Autoritzat de Recepció i Descontaminació (CARD)
 • Dur a terme la renúncia al vehicle a favor de l’Ajuntament de Maó

Per dur a terme la renúncia del vehicle a favor de l’Ajuntament de Maó:
 • Ser la persona titular y propietaria del vehicle (*).
 • Posar-se en contacte amb la Unitat de Medi Ambient (UMA) de la Policia Local de Maó, a les dependències del quarter de Santiago, al carrer Pedro Maria Cardona, 1, de Maó, o al tel. 971.36.08.23, en horari de 07.00 a 13.00 hores, de dilluns a divendres.
 • Signar el document de renúncia del vehicle a favor de l’Ajuntament de Maó (vegeu document).
 • Presentar la següent documentació:
  • Permís de circulació del vehicle
  • Fitxa tècnica del vehicle
  • DNI original
    
* El vehicle no pot tenir embargaments, precintes o similars.


TRÀMITS PER A L’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA Si necessitau ocupar la via publica (tancant la via o ocupant-ne una part, ja sigui vorera, calçada, estacionaments o altres), necessitau l'oportuna autorització administrativa i, si és el cas, el pagament de les taxes que s'establesquin.

Per fer-ho, haureu d’emplenar una sol·licitud (vegeu document) i presentar-la a les dependències de la  Policia Local —Oficina de Mobilitat,  Planificació, Ordenació i Gestió del Trànsit—, situades al carrer Bajolí 5  POIMA  núm. de telèfons  971 369800 ext 486, en horari de 08.00 a 13.00 hores, de dilluns a divendres.


ACCÉS A LES ORDENANCES MUNICIPALS
 • Ordenança de circulació (vegeu)
 • Altres (vegeu)