Text legal

Informació del text legal Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat del Ajuntament de Maó, d’algun organisme vinculat a aquesta administració insular o a tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts al Ajuntament de Maó.

Els continguts d’aquesta web poden ser reproduïts sempre que s’esmenti la font, excepte en els casos en què s’indiqui una altra cosa.

Quan sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades textuals o d’altre tipus (imatges, sons, etc) aquesta autorització cancel·larà l’autorització general abans esmentada i establirà les possibles restriccions d’ús.

Únicament està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació d’aquesta pàgina web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquesta web no substitueix la publicitat legal de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

La informació obtinguda a través d’aquesta web té caràcter merament informatiu, sense que se'n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant.

En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquesta web no poden ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració pública i el Ajuntament de Maó no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que es puguin produir entre els documents impresos de l’administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

El Ajuntament de Maó no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.

El Ajuntament de Maó no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés a la web o per la impossibilitat d’accedir-hi.Altres recursos

Aquest treball, "icoFacebook, icoTwitter, icoYoutube, icoInstagram, icoWhatsapp" , és un derivat de "Facebook, social, media, logo Icon Free", "Twitter, social, media, logo Icon Free", "Video, social, media, logo Icon Free", "Instagram, social, media, logo Icon Free" y "Whatsapp, social, media, logo Free Icon" de Alfredo, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "icoFacebook" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "cercar", és un derivat de "Search, magnifyng classes Icon Free" de KOKOTA, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "cercar" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "apps2", és un derivat de "Smarphone, mobile, phone, twit... Icon Free" de Vectto, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "apps2" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "aula_mentor3", és un derivat de "Student, cap, books Icon Free" de DryIcons, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "aula_mentor3" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "excavadora2", és un derivat de "Excavator Icon Free" de Baianat i "Trash, container, overflowing Icon Free" de OCHA, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "excavadora2" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "regidors2", és un derivat de "Map Icon Free" de freebiespsd i "Location, person, map, route Icon Free" de Sergei Kokota, utilitzat sota CC BY 2.5 ES. El "regidors2" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "turisme2", és un derivat de "Green, beach, chair, and, umbr... Icon Free" de Iconcrafts, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "turisme2" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "redes2", és un derivat de "Facebook, social, network Icon Free" de Romualdas Jurgaitis i "Instagram Icon Free" de Last Spark, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "redes2" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "tramits2", és un derivat de "Online, web, ux, wireframe, de... Icon Free" de Alfredo, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "tramits2" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "perfil_de_contractant2", és un derivat de "Group, of, people, outline Icon Free" de Fermam Aziz, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "perfil_de_contractant2" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "normativa3", és un derivat de "Documents Icon Free" de Linh Pham, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "normativa3" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "pagament2", és un derivat de "Card payment, tarjet Icon Free" de VisualPharm, utilitzat sota Linkware. El "pagament2" està llicenciat sota Linkware per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "deuta2, és un derivat de "Document, edit Icon Free" de Nishanth kunder i "Euro, currency, symbol Icon Free" de Dave Gandy, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "deuta2" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "organigrama1", és un derivat de "Hierarchy, organization, team,... Icon Free" de DinosoftLabs, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "organigrama1" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "parques", és un derivat de "Park, city Icon Free" de Arun Thomas, utilitzat sota "Free for commercial use". El "parques" está licenciado "Free for commercial use" per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "matricula5", és un derivat de "Icono Circulo, editar, articulo Gratis" de JRAOUI Chihab, utilitzat sota CC BY 2.5 ES. El "matricula5" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "atletismo3(3)", és un derivat de "Color Sports Fitness" de icons8, utilitzat sota Linkware. El "atletismo3(3)" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "gimnasMusculacio(3)", és un derivat de "Bodybuilding, dumbbell, health... Icon Free" de DinosoftLabs, utilitzat sota "Free for commercial use". El "gimnasMusculacio(3)" està llicenciat sota "Free for commercial use" per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "gimnasParquet(2)", és un derivat de "Artistic, gymnastics, sport, o... Icon Free" de Icons8, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "gimnasParquet(2)" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "tatami", és un derivat de "Icono La lucha libre, deporte olimpi... Gratis" de Icons8, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "tatami" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "rocodrom", és un derivat de "Climbing, sport Icon Free" de VisualPharm, utilitzat sota Linkware. El "rocodrom" està llicenciat sota Linkware per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "piscina(1)", és un derivat de "Icono Natacion, deporte Gratis" de VisualPharm, utilitzat sota Linkware. El "piscina(1)" està llicenciat sota Linkware per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "pistaPoliesportiva(1), mitjaPista i lloguer(2)", és un derivat de "Icono El futbol, el campo, la cima, ... Gratis" de Yannick, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "pistaPoliesportiva(1), mitjaPista i lloguer(2)" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "tirArc", és un derivat de "Icono El tiro con arco, deporte olim... Gratis" de Icons8, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "tirArc" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "aula2", és un derivat de "Icono Presentacion, en el articulo Gratis" de Zlatko Najdenovski i "Icono La lucha libre, deporte olimpi... Gratis" de Icons8, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "aula2, mitjaPista i lloguer(2)" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "medicina", és un derivat de "Maletín médico - Icono web gratuito" de Icons8, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "medicina" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "policia1", és un derivat de "Icono Policia Gratis" de VisualPharm, utilitzat sota Linkware. El "policia1" està llicenciat sota Linkware per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "cultura_festes1", és un derivat de "Theater masks, teatr Icon Free" de VisualPharm, utilitzat sota Linkware. El "cultura_festes1" està llicenciat sota Linkware per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "arxiu1", és un derivat de "Book, 6 Icon Free" de Vandelay Design, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "arxiu1" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "urbanisme1", és un derivat de "City, buildings, view Icon Free" de OCHA, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "urbanisme1" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "esports1", és un derivat de "Running, sport Icon Free" de VisualPharm, utilitzat sota Linkware. El "esports1" està llicenciat sota Linkware per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "formacio1", és un derivat de "Graphics, bars, stats, board Icon Free" de Nucleoapp, utilitzat sota "Free for commercial use". El "formacio1" està llicenciat sota "Free for commercial use" per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "edificios", és un derivat de "Buildings Icon Free" de Simpleicon, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "edificios" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "promocio_economica1", és un derivat de "House, without, chimney Icon Free" de Plainicon, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "promocio_economica1" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "serveis_socials4", és un derivat de "Users, team, group, persons, p... Icon Free" de 1001freedownloads, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "serveis_socials4" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "serveis_economics1", és un derivat de "Euro, currency, symbol Icon Free" de Dave Gandy, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "serveis_economics1" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "brigada1", és un derivat de "Hand, tool, tools, work, build... Icon Free" de Sergei Kokota, utilitzat sota Linkware. El "brigada1" està llicenciat sota Linkware per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "mediambient1", és un derivat de "Deciduous tree, caducifolio Icon Free" de VisualPharm, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "mediambient1" està llicenciat sota CC BY per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "port1", és un derivat de "Sail, boat Icon Free" de Elegantthemes, utilitzat sota GNU General Public License. El "port1" està llicenciat sota GNU General Public License per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "organitzacio2", és un derivat de "Museum Icon Free" de VisualPharm, utilitzat sota Linkware. El "organitzacio2" està llicenciat sota Linkware per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "arbol_transparencia2", és un derivat de "Tree structure, arbo Icon Free" de VisualPharm, utilitzat sota Linkware. El "arbol_transparencia2" està llicenciat sota Linkware per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "peu_linies_negres", és un derivat de "Left footprint, the applicatio... Icon Free" de VisualPharm, utilitzat sota Linkware. El "peu_linies_negres" està llicenciat sota Linkware per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "zonas-comerciales", és un derivat de "Trolley, cart, shopping, e-com... Icon Free" de inipagi, utilitzat sota "Free for commercial use". El "zonas-comerciales" està llicenciat sota "Free for commercial use" per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "normativas", és un derivat de "Docs Icon Free" de dtafalonso (Dtaf Alonso), utilitzat sota CC BY 4.0. El "normativas" està llicenciat sota CC BY 4.0 per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "contacto", és un derivat de "Costumer, Care Icon Free" de inipagi, utilitzat sota "Free for commercial use". El "contacto" està llicenciat sota "Free for commercial use" per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "mercados", és un derivat de "Store, marketplace Icon Free" de inipagi, utilitzat sota "Free for commercial use". El "mercados" està llicenciat sota "Free for commercial use" per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "mercat%20des%20claustre2", és un derivat de "Shopping, Cart, basket Icon Free" de inipagi, utilitzat sota "Free for commercial use". El "mercat%20des%20claustre2" està llicenciat sota "Free for commercial use" per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "mmercat%20des%20peix3e2", és un derivat de "Food, fish Icon Free" de BomSymbols, utilitzat sota CC BY 3.0. El "mmercat%20des%20peix3e2" està llicenciat sota CC BY 3.0 per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "amulante%20explanada2", és un derivat de "Food, fish Icon Free" de Creativebin, utilitzat sota CC BY 3.0. El "amulante%20explanada2" està llicenciat sota CC BY 3.0 per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "ambulante%20puerto", és un derivat de "Woman’s, Dress Icon Free" de Creativebin, utilitzat sota CC BY 3.0. El "ambulante%20puerto" està llicenciat sota CC BY 3.0 per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "mercado%20agrari%20agroma%C3%B32", és un derivat de "Android, hand Icon Free" de benjsperry, utilitzat sota CC BY 3.0. El "mercado%20agrari%20agroma%C3%B32" està llicenciat sota CC BY 3.0 per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "nit3", és un derivat de "Note, musical, instrument Icon Free" de Iconcrafts, utilitzat sota CC BY 3.0. El "nit3" està llicenciat sota CC BY 3.0 per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "convocatoriesObertes", és un derivat de "User, edit Icon Free" de Picol, utilitzat sota CC BY 3.0. El "convocatoriesObertes" està llicenciat sota CC BY 3.0 per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "fiscals4", és un derivat de "Text, document, interface, sym... Icon Free" de yannick, utilitzat sota CC BY 3.0. El "fiscals4" està llicenciat sota CC BY 3.0 per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "orientacio_laboral", és un derivat de "Signs, signal, road, path, woo... Icon Free" de dealjumbo, utilitzat sota "Free for commercial use". El "orientacio_laboral" està llicenciat sota "Free for commercial use" per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "autobus1(1)", és un derivat de "Bus Icon Free" de Nishanth kunder, utilitzat sota CC BY 3.0. El "autobus1(1)" està llicenciat sota CC BY 3.0 per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "cotxe, taxi(2)", és un derivat de "Car, outline Icon Free" de Fermam Aziz, utilitzat sota CC BY 3.0. El "cotxe, taxi(2)" està llicenciat sota CC BY 3.0 per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "avion(1)", és un derivat de "Takeoff avion, avion Icon Free" de VisualPharm, utilitzat sota Linkware. El "avion(1)" està llicenciat sota Linkware per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "caminar", és un derivat de "Icono para caminar (PNG y vector)" de Icons8, utilitzat sota Linkware. El "caminar" està llicenciat sota Linkware per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "bicicleta2(1)", és un derivat de "Trial bike, sport, cycling Icon Free" de VisualPharm, utilitzat sota Linkware. El "bicicleta2(1)" està llicenciat sota Linkware per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "localitzacio", és un derivat de "Trial bike, sport, cycling Icon Free" de VisualPharm, utilitzat sota CC BY-SA 3.0 ES. El "localitzacio" està llicenciat sota CC BY-SA 3.0 ES per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "preguntes2", és un derivat de "Question Icon Free" de Vaadin, utilitzat sota CC BY 3.0 ES. El "preguntes2" està llicenciat sota CC BY 3.0 ES per l'Ajuntament de Maó.
Aquest treball, "matricula5", és un derivat de "Circle, edit, article Icon Free" de JRAOUI Chihab, utilitzat sota CC BY 2.5 ES. El "matricula5" està llicenciat sota CC BY 2.5 ES per l'Ajuntament de Maó.