Atenció Social Bàsica

Som el primer nivell del sistema públic de serveis socials. Constituïm el punt d’accés immediat als serveis socials i la garantia de proximitat a les persones i als àmbits personal, familiar i social. Els serveis socials comunitaris tenen un caràcter polivalent i preventiu.


El Servei d’Atenció Social Bàsica constitueix el canal d’accés directe al sistema de serveis socials. Es caracteritza per la seva proximitat a la ciutadania, atén tota la població de Maó i té, entre els seus serveis bàsics, l’atenció integral i de suport a les persones i famílies, en funció de la seva situació social, familiar i econòmica.
SERVEIS BÀSICS