Operacions amb proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants

Adjuntem la declaració anual d'operacions amb terceres persones (model 347) presentada a l'Agència Tributària per l'exercici en qüestió.

Es tracta de l'adquisició de béns o serveis superiors a 3.005,06 euros per part de l'ajuntament de Maó. Per consultar en detall la informació de totes les factures i pagaments efectuats per l’Ajuntament, consultar mòdul: despeses i pagaments.