Gestions i serveis

Instància genèrica
Tramitar

Objecte del Tràmit: Document genèric per fer qualsevol tipus d'escrit a l'ajuntament
Àmbit de responsabilitat: Oficina d'Atenció Ciutadana
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada
Requisits a complir: Per a poder signar i enviar la instància farà falta un certificat de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) o el DNI electrònic.
Documentació a presentar: Sol·licitud emplenada i documents adjunts si escau.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana
Per telèfon (només informació): 971 36 98 00
Per correu: Pça Constitució, 1
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org / www.mahon.es
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: Es pot tramitar durant tot l'any.
Terminis de l'administració: Dependrà de l'objecte de la sol·licitud. El termini màxim en el qual s'ha de notificar la resolució expressa és el que fixa la norma reguladora del procediment corresponent.
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà: Notificació
Marc Legal: Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Tràmit amb opció de tramitació telemàtica.
 


Documents Relacionats: