Gestions i serveis

Devolució de fiances per gestió de residus d'obra


Objecte del Tràmit: Sol·licitar la devolució d'una fiança dipositada en concepte de gestió de residus d'obra
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Els promotors de llicències d'obres amb fiança dipositada
Requisits a complir: Obres finalitzades segons una llicència concedida, que comptin amb el certificat de final d'obres de la direcció tècnica i que tenguin una fiança dipositada per gestió de residus
Documentació a presentar: -Sol·licitud de devolució de fiança, correctament omplerta
-Certificat de final d'obres (original)
-Còpia del justificant de la gestió de residus de l'obra
-Declaració cadastral 900D
-Model d'alta com a proveïdor, per a presentació de dades bancàries (si no figura en la base de dades municipal)

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Tràmit d'una devolució de fiança de gestió de residus:
1. Presentació de la documentació al Registre General
2. Trasllat al departament d'Urbanisme i obertura de l’expedient
3. Informe i trasllat de l’expedient a l’Àrea Econòmica
4. Signatura del decret de devolució
5. Devolució de la fiança des de l’Àrea Econòmica
6. Trasllat de l’expedient a l’OAC i notificació a la persona interessada
7. Devolució de l’expedient al departament d'Urbanisme per al seu arxiu

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: