Recursos Humans

Recursos humans

El departament de Recursos Humans s’encarrega de tots els temes relacionats amb els aspectes laborals del personal que treballa a l’Ajuntament de Maó, així com d’aquell altre que, potencialment, pot arribar a estar vinculat amb la institució en qualitat d’empleat/ada.


En clau interna gestiona:
  • Les relacions contractuals del personal.
  • La distribució pressupostària i control organitzatiu de la plantilla.
  • El tràmit de nòmines i la seguretat social del personal.
  • Les ajudes socials i retribucions complementàries.
  • La prevenció de riscos laborals.
  • La gestió d’altes i baixes per incapacitat i accidents laborals.
  • La relació amb les persones que representen els treballadors/ores i funcionaris/àries.

En clau externa (relació amb la ciutadania):
  • Coordina els processos de selecció de personal.Trobareu més informació sobre els processos de selecció en els següents apartats:

 
 
Gestions i tràmits


Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia