Formació i Ocupació

Formació i Ocupació

Una de les principals funcions del departament de Treball i Ocupació és promoure la formació, per facilitar la incorporació al mercat de treball —o ocupabilitat—, adquirir competències personals i professionals, i garantir una formació de qualitat, juntament amb la inclusió de polítiques actives.

 


Aposta per la formació i l’ocupació

L’equip de govern municipal ha decidit fer una aposta clara perquè el veïnat de Maó es pugui beneficiar de les subvencions establertes pel Govern de les Illes Balears en matèria d’ocupació i formació, per mitjà de les diferents convocatòries del SOIB. Bona prova d’aquest compromís és que l’Ajuntament ha executat i executarà, durant els anys 2016, 2017 i 2018, disset projectes, per un import total subvencionat de 3.009.782,38 €, mitjançant la contractació de 206 persones en situació d’atur, provinents de diferents col·lectius.

L’experiència que ha resultat de cada projecte executat ha estat totalment positiva i ha comptat amb un alt grau d’implicació dels nous treballadors i treballadores que s’han incorporat, amb motivació i esperit de superació, a la dinàmica laboral diària de l’Ajuntament de Maó.

Continuar executant projectes d’aquestes característiques i similars, amb l’objectiu de reduir les taxes d’atur al nostre municipi —en aquells col·lectius que més ho necessiten, especialment joves i persones aturades de llarga durada—, és un repte i, a la vegada, una satisfacció, fruit de l’alta implicació del personal municipal que coordina i tutoritza les persones participants en els projectes, per garantir-ne les condicions reals i efectives en la promoció de la inserció laboral.


Carlos Montes Vivancos
Tinent d’Alcaldia d’Esports, Joventut i Formació


 PRÒXIMES CONVOCATÒRIES OFERTES DE FEINA FORMACIÓ OCUPACIONAL
PRÒXIMES CONVOCATÒRIES 2018 OFERTES DE FEINA FORMACIÓ OCUPACIONAL
PROJECTES SUBVENCIONATS ORIENTACIÓ LABORAL CONTACTE
PROJECTES SUBVENCIONATS ORIENTACIÓ LABORAL CONTACTE 
 
Gestions i tràmits

Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia