Benestar Social i Família

Benestar Social i Família

La nostra missió és acompanyar a les persones facilitant-les l’accés als recursos del sistema de serveis socials, mitjançant un equip interdisciplinar que des de la proximitat i el compromís , actua per a que les persones puguin arribar a satisfer les seves necessitats personals i socials de manera autònoma afavorint així la seva integració social i el desenvolupament comunitari.

La nostra visió es arribar a construir uns serveis socials que siguin un instrument d’acompanyament i prevenció de situacions crítiques de les persones garantint el seu accés en condicions d’igualtat, que actuïn com un observatori de la realitat social del municipi, i que ofereixen respostes adequades mitjançant l’ús eficient dels recursos existents i la generació de nous.

 


Serveis:
 
 
Gestions i tràmits

Documentació adjuntaDocumentació adjunta      Gestió en líniaGestió en línia