Parelles Lingüístiques

Parelles Lingüístiques Parelles Lingüístiques és un projecte de participació ciutadana de l’Ajuntament de Maó. Consisteix a unir, en una mateixa parella, una persona catalanoparlant amb una altra que no ho és, però que vol reforçar el seu aprenentatge de la nostra llengua. És una iniciativa distesa i no acadèmica d’aprendre a expressar-se en català i de conèixer una cultura diferent de la pròpia.

Cada parella lingüística ha de poder disposar, almanco, d’una hora a la setmana, durant un mínim de deu vegades, per poder conversar en català, mentre les dues persones que la integren passegen, prenen un cafè, van a comprar, a un museu, etc.

Amb tot, aquestes trobades no s’han d’entendre com una classe de llengua, sinó que més tost constitueixen un espai de confluència que permet que les parelles formades rallin en català sobre diferents temes de la seva lliure elecció. I, a la vegada, també serveixen per facilitar que les parelles adoptin un ús lingüístic natural, incorporat de manera progressiva al seu dia a dia.

A partir de la presentació mútua entre les dues persones que la integren, cada parella lingüística decidirà on es troba i quan. Tanmateix, en qualsevol moment del procés també poden contactar, si així ho demanen, amb la persona encarregada de gestionar el programa Parelles Lingüístiques.

Quan finalitzi la iniciativa es durà a terme una altra trobada conjunta, que permetrà avaluar el funcionament de l’activitat.

L’objectiu final és aconseguir que la parella mantengui una conversa distesa en català; per tant, no es tracta de fer una classe, ni de rebre-la. Les parelles es formaran segons les preferències i disponibilitat horària que les persones participants hagin consignat a la fitxa de registre.

Qui hi pot participar?

Poden formar part del programa Parelles Lingüístiques totes les persones majors de 16 anys, tant les que parlen català de forma habitual —i volen dedicar una hora a la setmana a conversar amb la seva parella lingüística—, com les persones que desitgen incorporar aquesta llengua a la seva vida quotidiana —encara que només tenguin nocions bàsiques de l’idioma—, amb l’objectiu d’aconseguir una major fluïdesa en el seu ús oral.

On us heu d’adreçar?

Us podeu inscriure en el programa Parelles Lingüístiques mitjançant el formulari que trobareu a continuació o posant-vos en contacte amb nosaltres, per mitjà d’un correu dirigit a l’adreça electrònica voluntariatlinguistic@ajmao.org.

 
Dades específiquesConfirmació
   
Dades específiques
DADES PERSONALS
NIF/NIE/Passaport*:
Nom*:
Llinatges*:
Adreça:
Municipi:
Codi Postal:
Telèfon fix*:
Telèfon mòbil*:
Correu electrònic*:
Any de naixement*:
Lloc de naixement:
Sexe*:
v
Llengua materna:
Altres llengües que parla:
Activitat professional:
Temes d'interès (I):
v
Temes d'interès (II):
v
Temes d'interès (III):
v

CONEIXEMENT DEL CATALÀ

L'entén*:
v
El parla*:
v

PREFERÈNCIES ACTIVITAT VOLUNTARIAT

Disponibilitat*
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
Dissabte:
Diumenge:

COM HAS CONEGUT LA CAMPANYA?

Mitjançant...:
v
Especificau quin/quina:

OBSERVACIONS

Si tenen una disponibilitat més àmplia poden fer-la constar aquí: