Gestions i serveis

Certificat d'empadronament històric
Tramitar

Objecte del Tràmit: Certificat municipal per acreditar el temps i els domicilis on ha estat empadronat una persona al municipi.
Àmbit de responsabilitat: Oficina d'Atenció Ciutadana
Qui ho pot demanar: - Qualsevol persona interessada, amb la documentació acreditativa vigent
- Qualsevol persona física major d’edat pot demanar un certificat d’empadronament de qualsevol de les persones que estan empadronades al seu domicili
- Qualsevol persona física major d’edat pot actuar com a representant amb autorització de la persona interessada

Requisits a complir: Estar o haver estat empadronat al municipi.
Documentació a presentar: - Si fa el tràmit la persona interessada, ha d’aportar l’original del DNI
- Si fa el tràmit una persona que no és la interessada, ha d’aportar l’original del seu DNI, la fotocòpia del DNI de la persona que demana el certificat i una autorització signada per la persona sol·licitant.


On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Per telèfon (només informació): 971 369800
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: De resolució immediata
Tarifes aplicables: 0'82€
Resposta al ciutadà: Immediata
Marc Legal: Reglament de població i demarcació territorial, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre.
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Resolució del 30 de gener del 2015, del President de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Sentit del Silenci Administratiu: No s'aplica.
Observacions: