Gestions i serveis

Consulta i pagament de deutes
Tramitar

Objecte del Tràmit: ACCÉS AMB CERTIFICAT DIGITAL

Accedeixi, prèvia identificació i autenticació, a la consulta de la seva informació tributària particular. També, podrà abonar Liquidacions, Rebuts i Multes que estiguin pendents de pagament i obtenir un justificant d'aquest.

ACCÉS SENSE CERTIFICAT DIGITAL

Pagament de deutes: REBUTS I LIQUIDACIONS EN PERÍODE VOLUNTARI I DOCUMENTS DE PAGAMENT EN EXECUTIVA

Les qüestions relacionades amb els rebuts corresponents a tributs municipals i multes es resoldran a l’Oficina de Recaptació. Per procedir al seu pagament, us podeu dirigir a la citada Oficina o a qualsevol entitat col·laboradora. També els podeu abonar —si disposau de la carta de pagament— amb targeta de crèdit, mitjançant aquest tràmit.

El servei de pagament per Internet us facilita el pagament d’alguns dels vostres impostos o multes, utilitzant —com a mitjà de pagament— una targeta de crèdit o dèbit VISA (registrada a Verified by Visa) o MASTERCARD, emesa per qualsevol entitat financera.

Per dur a terme el pagament, serà necessari que tingueu en poder vostre el document corresponent al pagament que voleu efectuar, atès que el sistema us demanarà la introducció d’un codi que hi apareix.
Totes les operacions necessàries per realitzar els pagaments resulten de total de confiança, ja que aquest sistema utilitza una connexió segura amb l’entitat bancària corresponent.

Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar:
Requisits a complir:
Documentació a presentar:
On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: