Gestions i serveis

Presentació declaració IIVTNU específica per possible inexistència d'increment de valor


Objecte del Tràmit: Segons la disposició final quarta de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per poder efectuar la inscripció corresponent al Registre de la Propietat d’aquells documents que contenguin actes o contractes que meritin en l’Impost sobre l’increment de valor dels terreny de naturalesa urbana, és necessari acreditar la presentació de la comunicació a què es refereix l’article 110.6.b) de l’RDL 2/2004, de 5 de març.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar:
Requisits a complir:
Documentació a presentar:
On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: