Gestions i serveis

Alta domiciliació bancària
Tramitar

Objecte del Tràmit: Permetre que l’Ajuntament cobri al compte bancari que indiqui el ciutadà els rebuts de qualsevol deute de venciment periòdic i dels següents conceptes tributaris: IBI, IVTM, IAE, OVP, GUALS o CEMENTIRIS , esports, escoles, ambulants, geriàtric, Servei d’ajuda a domicili...
Àmbit de responsabilitat: Gestió Tributària
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà
Requisits a complir: Disposar d’un compte bancari

Documentació a presentar: Ordre de domiciliació bancària signada
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina de Recaptació / OAC amb cita prèvia
Per telèfon (només informació): 900 101 442 / 971 367605
Per correu: Plaça Constitució, 1
Per FAX (només informació): 971 362570
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org / www.mahon.es
Què ha de demanar el ciutadà: Presentar l'ordre de domiciliació bancària correctament complimentada i signada
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: De resolució immediata
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Art. 25 i 38 Reglament General de Recaptació
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: