Gestions i serveis

Baixa domiciliació bancària
Tramitar

Objecte del Tràmit: Anul·lar el cobrament per part de l’Ajuntament dels rebuts de qualsevol deute de venciment periòdic al compte bancari del ciutadà
Àmbit de responsabilitat: Gestió Tributària
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà
Requisits a complir: Disposar d’un rebut domiciliat
Documentació a presentar: Ordre de baixa de domiciliació bancària signada
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina de Recaptació / OAC amb cita prèvia
Per telèfon (només informació): 900 101 442 / 971 367605
Per correu: Plaça Constitució, 1
Per FAX (només informació): 971 362570
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org / www.mahon.es
Què ha de demanar el ciutadà: Presentar l’ordre de baixa de domiciliació bancària correctament complimentada i signada
Terminis de ciutadà: Abans del 30 d’abril de l’any en curs
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Art. 25 i 38 Reglament General de Recaptació
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: