Gestions i serveis

Certificat d'empadronament
Tramitar

Objecte del Tràmit: Certificat de l’Ajuntament que acredita el domicili on consta empadronada una persona.
Àmbit de responsabilitat: Oficina d'Atenció Ciutadana
Qui ho pot demanar: - Qualsevol persona interessada amb documentació acreditativa vigent.
- Qualsevol persona física major d’edat pot demanar un certificat d’empadronament de qualsevol de les persones que estan empadronades al seu domicili.
- Qualsevol persona física major d’edat pot actuar en qualitat de representant, amb autorització de la persona interessada.

Requisits a complir: Estar empadronat al municipi
Documentació a presentar: Presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana:
- Si hi va la persona interessada, ha de portar l’original del DNI.
- Si hi va una persona que no és la interessada, ha de portar l’original del seu DNI, la fotocòpia del DNI de la persona que demana el certificat i una autorització signada per la persona sol·licitant.

Telemàticament: es pot tramitar gratuïtament per Carpeta Ciutadana amb PIN ciutadà o certificat electrònic.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Oficina d'Atenció Ciutadana
Per telèfon (només informació): 971 369800
Per correu: Plaça Constitució, 1
Per FAX (només informació): 971 350648
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajmao.org / www.mahon.es
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: De resolució immediata
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït per internet. 0,82€ a la OAC
Resposta al ciutadà: Immediata
Marc Legal: Reglament de població i demarcació territorial, modificat pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre.
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Resolució del 30 de gener del 2015, del President de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Sentit del Silenci Administratiu: No s'aplica
Observacions: Es pot tramitar per Carpeta Ciutadana.
CERTIFICAT HISTÒRIC: És el certificat de l’Ajuntament que acredita el domicili on figurava una persona.