Gestions i serveis

Modificació de dades personals del padró


Objecte del Tràmit: Notificar la variació d’alguna de les següents dades:
- Nom
- Llinatges
- Data de naixement
- DNI
- Passaport
- Número del permís de residència
- Sexe
- Municipi o província de naixement
- Nacionalitat
- Titulació acadèmica

Àmbit de responsabilitat: Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
Qui ho pot demanar: - Persona física major d’edat afectada pel tràmit.
- Persona amb autorització d’alguna persona major d’edat afectada pel tràmit.
- Respecte de les persones menors d’edat i de les incapacitades, correspon la sol·licitud a la mare, pare o tutors/ores legals.

Requisits a complir:
Documentació a presentar: - Documentació oficial que acrediti la dada que es vol modificar, segons el cas.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
Per telèfon (només informació): 971 369800
Per correu: Plaça Constitució, 1
Per FAX (només informació): 971 350648
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: 1. Anar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
- Si hi va la persona interessada, ha de portar l’original del DNI.
- Si hi va una persona que no és la interessada, ha de portar l’original del seu DNI, la fotocòpia del DNI de la persona que demana la modificació i una autorització signada per la persona sol·licitant.
- Les persones d’origen estranger han de presentar l’original de la seva targeta de residència, del passaport o del carnet d’identitat del país d’origen. Fotocòpia, si és amb autorització.

Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
Terminis de l'administració: Resolució immediata
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït.
Resposta al ciutadà: Immediata
Marc Legal: Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Resolució del 30 de gener del 2015, del President de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Sentit del Silenci Administratiu: No s'aplica
Observacions: