Gestions i serveis

Baixa per defunció


Objecte del Tràmit: Tramitar la baixa del Padró municipal d’habitants per defunció.
Àmbit de responsabilitat: Oficina d'Atenció Ciutadana
Qui ho pot demanar: La baixa per defunció es pot tramitar d’ofici o bé a petició de la família.
Requisits a complir: Heu d’omplir el formulari de sol·licitud i presentar-lo a l’OAC, acompanyat amb la fotocòpia del certificat de defunció o Llibre de Família on s’hagi inscrit la defunció.
Documentació a presentar: - Fotocòpia del certificat de defunció.
- Llibre de Família on hagi estat inscrita la defunció.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Presencialment:
1. Anar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
2. Omplir el formulari de sol·licitud i presentar-ho a la OAC acompanyat amb la fotocòpia del certificat de defunció o el Llibre de Família on hagi estat inscrita la defunció.

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració: Resolució immediata
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, on es modifica l'anterior Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol).
Resolució del 30 de gener del 2015, del President de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Sentit del Silenci Administratiu: No s'aplica
Observacions: