Gestions i serveis

Baixa per inclusió indeguda


Objecte del Tràmit: Baixa en el Padró municipal d’habitants per estar empadronat/ada dues vegades o per estar empadronat/da en dos municipis alhora.
Àmbit de responsabilitat: Oficina d'Atenció Ciutadana
Qui ho pot demanar: D’ofici o a petició de la persona interessada.
Requisits a complir:
Documentació a presentar: 1. DNI original de la persona sol·licitant.
2. Si les persones que s’han de donar de baixa estan empadronades en un altre municipi, s’ha de presentar justificant d’empadronament d’aqueix municipi.
3. Si qui fa el tràmit no és la persona interessada, a més, haurà de portar:
  • Autorització de la persona interessada.
  • Autorització dels progenitors, en cas de representar persones menors d’edat.
  • Original del DNI de qui fa el tràmit.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Presencialment:
1. Anar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
2. Omplir el formulari de sol·licitud i presentar-lo al Registre General, acompanyat amb la següent documentació:
  • Si el presenta la persona interessada, hi ha de portar l’original del DNI.
  • Si les persones que s’han de donar de baixa estan empadronades en un altre municipi, s’ha de presentar justificant d’empadronament d’aqueix municipi.
  • Si el presenta una persona que no és la interessada, ha de portar l’original del seu DNI, autorització de la persona interessada i original del DNI de qui fa el tràmit. En cas de persones menors d’edat, també s’ha de portar l’autorització dels progenitors.Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Tràmit gratuït
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: