Gestions i serveis

Guals


Objecte del Tràmit: Sol·licitar un gual
Àmbit de responsabilitat: Policia
Qui ho pot demanar: Qui vulgui sol·licitar nova llicència de gual, tramitar un canvi de titular o sol·licitar una nova placa per deteriorament o robatori.
Requisits a complir: El garatge en qüestió s’ha d’utilitzar per vehicles
Documentació a presentar: Sol·licitud de gual
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Oficina d'atenció ciutadana (OAC)
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Gual
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: 3 mesos
Tarifes aplicables: Taxa del gual determinada per l’Ordenança reguladora
Resposta al ciutadà: Notificació
Marc Legal: Ordenança reguladora de l’ús de les vies i espais públics
Ordenança reguladora de la taxa per ocupació del domini públic
Ordenança reguladora de la taxa per concessió de llicències municipals

Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori
Observacions:
 


Documents Relacionats: