Gestions i serveis

Repartiment de publicitat


Objecte del Tràmit: Autorització prèvia al repartiment de publicitat
Àmbit de responsabilitat: Serveis Jurídics
Qui ho pot demanar: Persones físiques o jurídiques, agrupacions o col·lectius que vulguin repartir publicitat
Requisits a complir:
Documentació a presentar: - Instància
- Model a repartir
- NIF sol·licitant
- Relació de persones/agents repartidors, amb núm. de DNI, adreça i justificant d’estar donats d’alta a la seguretat socia
- lLiquidació de taxa

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Oficina d'Atenció Ciutadana
Per telèfon (només informació): 971 369800
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Llicència que autoritza al repartiment de publicitat
Terminis de ciutadà: Abans de dur a terme el repartiment de publicitat
Terminis de l'administració: 3 mesos
Tarifes aplicables: Taxa de 145€
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 5/1997 de Publicitat Dinàmica de les Illes Balears.
Ordenança reguladora de l’ús de les vies i espais públics.

Sentit del Silenci Administratiu: Desestimatori
Observacions: No es permet l'aplicació directa de cartells sobre edificis, murs, tanques i barrats.
 


Documents Relacionats: