Cultura

    

Amb l'objectiu d'impulsar i fomentar les activitats culturals del municipi, el Servei de Cultura du a terme, al llarg de l'any, tot un seguit d'activitats lúdiques, d'oci i de formació cultural.

Algunes d'aquestes activitats les realitza el mateix Servei, amb programacions pròpies; d'altres es fan a través de la promoció cultural, basada en convenis i subvencions amb les entitats i associacions del municipi.

Les activitats culturals es desenvolupen, majoritàriament, en cicles de periodicitat anual, si bé sempre n'hi ha d'altres de puntuals o ocasionals; l'oferta abasta tots els camps de la cultura: música, teatre i poesia, exposicions, conferències, publicacions… Sempre intentam mantenir l'equilibri entre les aportacions foranes, les noves i les avantguardistes, i el manteniment de les pròpies tradicions i la cultura autòctona.

Entitat pròpia té l'apartat de festes, amb un programa anual que realitza la Regidoria de Festes, amb l'aportació de novetats que enriqueixen els actes tradicionals.

L'Àrea de Cultura també acull tres apartats més: el Servei d'Assessorament Lingüístic, per a assessorar i vetllar pel bon ús lingüístic; les Escoles Municipals, que oferixen la formació plàstica i musical no reglada; i l'Arxiu Municipal i Museus, que té la responsabilitat de protegir el patrimoni documental i artístic.

Aquest ampli ventall d'activitats fa que l'oferta cultural arribi a molts i variats destinataris.