Organització municipal

Organització municipalEn el marc establert per la legislació, hi ha uns òrgans polítics de caràcter decisori i uns altres que tenen funcions consultives, fiscalitzadores i de coordinació. Poden ser unipersonals o col·legiats.