Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Imatge
20/05/2016
L’actual equip de govern ha acordat l’aplicació d’un coeficient reductor del 0,92% als valors cadastrals de tots els immobles de Maó per a l’any vinent, amb l’objectiu d’apropar el valor d’aquests a la realitat del mercat.
 

L’AJUNTAMENT PREVEU UNA REBAIXA MITJANA EN EL REBUT DE L’IBI D’UN 8% PER AL 2017

L’actual equip de govern ha acordat l’aplicació d’un coeficient reductor del 0,92% als valors cadastrals de tots els immobles de Maó per a l’any vinent, amb l’objectiu d’apropar el valor d’aquests a la realitat del mercat.

Maó, 20 de maig de 2016

L’Ajuntament preveu una rebaixa mitjana d’un 8% en el rebut de l’IBI per a l’any vinent, com a conseqüència de l’aplicació per part de l’actual equip de govern d’un coeficient reductor del 0,92% als valors cadastrals de tots els immobles de Maó, amb l’objectiu d’ajustar-los a la realitat del mercat.

Amb aquesta reducció, que serà aproximadament d’un 8% en la majoria dels rebuts, l’Ajuntament espera assolir l’any 2017 el nivell de pressió fiscal dels anys 2008, 2009 i 2010, segons els casos.

El regidor d’Hisenda, Jordi Tutzó, ha assenyalat que la mesura “tindrà un impacte clarament positiu per a la ciutadania”, i ha explicat que “vetllar per un entorn just, tant social com econòmic, és una prioritat bàsica d’aquest equip de govern, i per això impulsem mesures que contribueixin a deixar enrere aquesta crisi tan profunda que ha assolat el país sencer”.

Revisió del valor cadastral dels immobles

La Gerència Territorial del Cadastre és l’organisme que informa periòdicament als municipis de la desviació que pugui observar entre el probable valor de mercat i el valor cadastral de les propietats, i dóna la possibilitat als ajuntaments d’aplicar coeficients d’actualització d’aquests valors.

El govern municipal ha decidit aplicar el coeficient corrector del 0,92% per a l’any 2017, proposat de manera optativa pel Cadastre.

Assoliment de l’equilibri pressupostari

La rebaixa dels valors cadastrals, i en conseqüència del rebut de l’IBI, cal emmarcar-la en la feina iniciada durant el segon semestre del 2015 per l’actual equip de govern municipal, que va comportar la confecció d’un Pla Econòmic Financer, condicionat per l’incompliment de la regla de despesa que reflectia un desviament d’1,8 milions d’euros, i que posava en un compromís l’equilibri pressupostari de l’Ajuntament.

Per altra banda, l’elaboració del pressupost per l’any 2016 també va estar condicionada per la rigidesa normativa de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que prioritza el retorn als bancs del deute financer, i per la incertesa en el desenvolupament de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, parcialment derogada pel Tribunal Constitucional, ja dins l’any 2016.

Aquests factors, als quals cal afegir les dificultats per mantenir sota control el deute financer de l’Ajuntament, actualment al voltant del 38%, dificulten l’objectiu d’assolir l’equilibri en els comptes municipals.

Objectius de la legislatura: promoció econòmica i atenció social

Tot i les dificultats del context actual, l’equip de govern es referma en la voluntat d’assolir els dos grans objectius de la legislatura: la promoció econòmica i, sobretot, l’atenció social, prioritària i urgent. I amb aquesta voluntat seguirà fent feina, negociant i acordant inversions amb altres administracions.

En aquest sentit, Jordi Tutzó ha recordat que “els impostos són els recursos que permeten aconseguir aquests dos grans objectius, i per això creiem que és molt important que siguin justos i s’ajustin a la realitat del moment”.


Imatge