Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Ajuntament de Maó, Consell de Menorca i Govern signen el conveni del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de la ciutat

• Una comissió de seguiment serà l’encarregada de seguir, analitzar i corregir l’evolució dels contaminants de l’aire.

• L’Alcalde de Maó ha valorat la firma d'aquest conveni com "una passa endavant que ha de venir acompanyada de les accions que aquest pla concreti", per tal de "reduir, com més aviat millor, l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera".

Maó, 30 de setembre de 2020. Aquest matí, l’alcalde de Maó, Héctor Pons, el vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes i la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, han signat avui el conveni del Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de Maó.

A l’acte també hi han assistit la regidora de Cultura i Medi Ambient de l’Ajuntament de Maó, Conxa Juanola, el director general d’Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria, Aitor Urresti; i la consellera de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera del Consell Insular de Menorca, Maite Salord.

Aquest Pla, que va ser aprovat pel Consell de Govern el passat 12 de juny i en el qual estan implicades les tres administracions, inclou la creació d’una comissió de seguiment que tindrà com a objectiu analitzar l’evolució de la qualitat de l’aire a la ciutat de Maó a través de les dades proporcionades per les estacions de mesurament. L’objectiu és establir mesures correctores, en cas de necessitat, i fixar plans adequats per a la millora de la qualitat de l’aire d’aquest municipi.

Una altra de les mesures que preveu aquest Pla és la instal·lació, per part de l’Ajuntament, de taulers informatius al carrer amb informació sobre la qualitat de l’aire. Es tracta d’una eina informativa, però també de conscienciació de la ciutadania.

Per la seva part, Héctor Pons, ha recordat el "compromís històric de la ciutat de Maó amb la conservació del medi ambient i la sostenibilitat" i argumentat que el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire a Maó "és un exemple de què les voluntats es poden transformen en fets concrets".

Per això, el batle ha valorat la firma d'aquest conveni com "una passa endavant que ha de venir acompanyada de les accions que aquest pla concreti", per tal de "reduir, com més aviat millor, l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera".

En aquest sentit, Héctor Pons ha recordat algunes de les darreres accions del consistori en matèria de sostenibilitat, com són la instal·lació de plaques solars a diferents centres educatius, a la Residència Geriàtrica Assistida o al poliesportiu municipal.

Així mateix, L'alcalde de Maó ha explicat que l'Ajuntament aposta pels projectes i les iniciatives que "promouen el medi ambient de la ciutat com un atractiu turístic", afavorint, així, al "desenvolupament econòmic des dels criteris de la sostenibilitat."
Cal recordar que el municipi de Maó està compromès amb els objectius de l'agenda 2030 i forma part de la xarxa de municipis per al desenvolupament sostenible.

El vicepresident Juan Pedro Yllanes ha destacat aquest matí que “aquest conveni representa una passa més en la millora de la qualitat de l’entorn i la sostenibilitat de l’illa, ja que permetrà dur a terme accions concretes per aconseguir-ho”.

En aquest sentit, Yllanes ha afegit que “aquesta no serà l’única acció que es durà a terme per controlar la contaminació. En aquests temps de crisi sanitària, en què malauradament la majoria d’informacions estan centrades en la COVID-19, no ens hem d’oblidar que els efectes del canvi climàtic continuen avançant. El canvi climàtic segueix aquí encara que no se’n parli tant. Per això, és important continuar avançant en polítiques com les que avui duim a terme, de control, de prevenció i de lluita contra el els gasos d’efecte hivernacle”.

Cal recordar que la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius està impulsant diverses mesures a l’illa arran de l’aprovació de la Proposició no de llei sobre la qualitat de l’aire de Menorca. Per exemple, la millora de l’estació de Ciutadella, el foment dels estudis específics sobre la qualitat de l’aire de Menorca, com els projectes ESCAPE o CHARMEX nou o la propera posada en marxa d’una campanya de qualitat de l’aire a l’illa de Menorca a través d’una estació de mesurament mòbil.

Per la seva banda, la presidenta del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, ha assenyalat que “en un context de lluita contra el canvi climàtic com l’actual, accentuat per l’aparició de la pandèmia de la COVID-19, resulta imprescindible continuar treballant en el camí cap a la sostenibilitat”. Així, ha recalcat que “un dels projectes en els quals hem posat l’accent ha estat el de la transició energètica, a través de l’Agenda Menorca 2030. Es tracta d’un compromís amb el nostre entorn, la sostenibilitat de l’illa i les nostres generacions futures”.

Així mateix, Susana Mora ha assegurat que “compromesos amb aquesta fita, el Consell Insular, l’Ajuntament de Maó i el Govern de les Illes Balears estam treballant de manera conjunta per desenvolupar iniciatives de millora de la qualitat de l’aire i de prevenció, vigilància i reducció de la contaminació atmosfèrica”.

Aquest conveni està dissenyat d’acord amb el conveni marc desenvolupat per la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius perquè els municipis puguin dur a terme plans de millora de la qualitat de l’aire.

Amb la finalitat de minimitzar la contaminació, esdevé necessari, d’una banda, controlar les emissions atmosfèriques, i, de l’altra, controlar i vigilar la presència d’elements contaminants a l’aire, en determinats punts.

Amb l’objectiu d’avaluar el nivell de cada contaminant, les Illes Balears disposen d’una xarxa de vigilància i control de qualitat de l’aire, que mesura en temps real tots aquests contaminants: el diòxid de sofre (SO2), els òxids de nitrogen (NOx), el monòxid de carboni (CO), les partícules (PM10), l’ozó (O3) i els hidrocarburs, com el benzè (BEN).

La xarxa de vigilància consta, a Maó, d’una estació mòbil i una de fixa, l’estació de Pous, que diàriament mesuren els contaminats anteriorment esmentats.


Imatge